TSM

  • 全称 :TSM电子竞技俱乐部
  • 英文名称 :Team SoloMid
  • 游戏总场数 :77
  • 胜场数 :41
  • 失败数 :36
战队综合统计队员综合统计英雄综合统计

KDA

3.90

场均杀人数

12.00

场均死亡数

10.60

场均助攻数

29.00

胜场数

41.00

失败数

36.00

游戏总场数

77.00

一血次数

46.00

分均补刀

31.90

分均经济

1735.80

分均输出

1840.30

场均大龙数

55.00

大龙总数

113.00

大龙率%

49.00

场均拆塔数

6.70

总拆塔数

974.00

战队赛事数据队员赛事数据
赛事
KDA
出场次数
胜率
场均时长
场均死亡
场均击杀
每分钟经济
一血率
场均推塔
十杀率
场均伤害
场均大龙
场均小龙
一塔率
每分钟经济差
杀死比
分均伤害
分均补刀
场均经济
1.415
40.00%
35分10秒
13.611.21666
40.00%
5.2
40.00%
620490.42.2
60.00%
-1690.82177229.4158337
1.3832
66.00%
36分43秒
9.7212.411811
56.00%
8.09
50.00%
713401.062.53
53.00%
641.28194233.1266513
1.3142
62.00%
34分38秒
9.9812.451794
55.00%
7.26
50.00%
651480.812.76
64.00%
-391.25188132.9862117
1.1528
50.00%
36分25秒
10.9611.891270
50.00%
6.46
50.00%
490040.642.61
50.00%
641.08134530.5746272
0.996
17.00%
28分34秒
13121853
33.00%
4.33
33.00%
572060.331.33
33.00%
-1550.92200733.4752831
0.9821
48.00%
33分19秒
1210.711745
33.00%
5.86
48.00%
600140.672.05
33.00%
-580.89180331.7558103
0.896
0.00%
33分29秒
14.1781603
33.00%
3.67
17.00%
542240.171.67
17.00%
1750.56162631.4753440