MAD

  • 全称 :MAD Lions电子竞技俱乐部
  • 英文名称 :MAD Lions
  • 游戏总场数 :69
  • 胜场数 :35
  • 失败数 :34
战队综合统计队员综合统计英雄综合统计

KDA

3.20

场均杀人数

13.80

场均死亡数

14.30

场均助攻数

31.40

胜场数

35.00

失败数

34.00

游戏总场数

69.00

一血次数

33.00

分均补刀

31.10

分均经济

1766.30

分均输出

1931.10

场均大龙数

46.00

大龙总数

79.00

大龙率%

58.00

场均拆塔数

6.40

总拆塔数

859.00

战队赛事数据队员赛事数据
赛事
KDA
出场次数
胜率
场均时长
场均死亡
场均击杀
每分钟经济
一血率
场均推塔
十杀率
场均伤害
场均大龙
场均小龙
一塔率
每分钟经济差
杀死比
分均伤害
分均补刀
场均经济
5.113
100.00%
24分16秒
6.3320.671998
0.00%
7.67
100.00%
501090.330.67
67.00%
-1633.26208729.6147966
1.58
75.00%
34分43秒
9.5141349
62.00%
8
62.00%
538630.882.75
62.00%
-1311.47155530.9346712
1.1529
55.00%
31分16秒
12.9314.071776
52.00%
6.69
59.00%
631280.622.59
55.00%
161.09201830.8355570
1.0830
50.00%
32分37秒
1514.331646
47.00%
6.77
53.00%
570070.82.67
53.00%
20.96174831.9453673
0.9210
40.00%
33分29秒
16.411.71694
40.00%
4.9
30.00%
686880.41.9
40.00%
610.71205631.5556596